Ovlašteni zastupnici za patente i žigove

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva.

Patentni zatupnici

Vidi popis

Zastupnici za žigove

Vidi popis

Što je zastupanje?

Što je zastupanje

Komora surađuje sa Zavodom u svim pitanjima vezanim uz zastupanje u području prava industrijskog vlasništva. Zastupanju u postupcima pred Zavodom uređeno je Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN 54/05, 49/2011, 54/2013)

Osobe koje nemaju prebivalište ili poslovno sjedište na teritoriju Republike Hrvatske obavezne su za potrebe provođenja postupaka pred Zavodom imenovati zastupnika u području prava industrijskog vlasništva koji će ih zastupati u postupku, osim ako drugačije nije propisano međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Zastupanjem u postupcima pred Zavodom mogu se baviti fizičke i pravne osobe koje su upisane u Registar zastupnika koji vodi Zavod (ovlašteni zastupnici), pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, te odvjetnici upisani u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore ili odvjetnička društva upisana u imenik odvjetničkih društava Hrvatske odvjetničke komore.

Zastupnici stranku u postupku zastupaju na temelju sadržaja i opsega pisane punomoći. Punomoć se može odnositi na jednu ili više prijava ili registracija ili, ako je tako naznačeno u samoj punomoći, na sve postojeće i buduće prijave ili registracije. Punomoć koja se odnosi na sve prijave i registracije istog opunomoćitelja je opća punomoć. Zavod vodi registar općih punomoći.

Ovlašteni zastupnici

Ovlašteni zastupnici u području prava industrijskog vlasništva, a koji su kao takvi upisani u registre pri Zavodu, su:

  1. patentni zastupnici  ,
  2. zastupnici za žigove, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga, te topografiju poluvodičkih proizvoda (zbirno: zastupnici za žigove).

Ovlašteni zastupnici su osobe koje su završile odgovarajući diplomski sveučilišni studij i koje su pred Zavodom položile stručni ispit, te koje za potrebe stjecanja svojstva patentnog zastupnika, posjeduju i odgovarajuće radno iskustvo na poslovima stjecanja i održavanja prava industrijskog vlasništva od najmanje pet godina, stečeno nakon završetka studija.

Pravo na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika na teritoriju Republike Hrvatske stječe se upisom u Registar kojeg vodi i održava Državni zavod za intelektualno vlasništvo, a sve u skladu s odredbama Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva.

Osim zakonskih propisa, ovlašteni zastupnici – kao redoviti članovi Komore – dužni su poštivati sve opće akte Komore, posebice

Kodeks zastupničke etike

Većina ovlaštenih patentnih zastupnika  ujedno je upisana i na listu profesionalnih zastupnika pri Europskom patentnom uredu (EPO), a samim time su i članovi Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI),  u kojem sve ove godine aktivno sudjeluju i zastupaju interese hrvatskih zastupnika, te postupaka vezanih uz patente općenito.

Dio ovlaštenih zastupnika za žigove ujedno je upisano i na listu profesionalnih zastupnika pri Europskom uredu za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Patentni zastupnici

Dr. sc. BIHAR Željko, dipl. ing.

ADMOVEO d.o.o.
Gračanska cesta 111
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 97 584
faks: (01) 61 97 208
el.pošta: mail@admoveo.hr
Internet: www.admoveo.hr

BIJELIĆ Aleksandar, dipl. iur.

Zlatarska 7
10000 Zagreb

BUNČIĆ Mira, dipl. ing.

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz Baruna Filipovića 25
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 24 705, (098) 26 07 70
faks: (01) 37 24 938
el.pošta: Mira.Buncic@pliva.hr

CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o.

Kutinska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 23 30 510, 23 12 213
el.pošta: info@cpz.hr
Internet: www.cpz.hr

Odvjetnica DLAČIĆ Albina

Kneza Mislava 10
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 582
faks: (01) 48 28 579
el.pošta: info@dlacic.hr; albina.dlacic@dlacic.hr

FORINPRO d.o.o.

Davorina Bazjanca 5
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 821, 845, 860
tel/faks: (01) 38 36 824, 899
el.pošta: forinpro@forinpro.hr

Odvjetnik GLIHA Dino, dr.sc.

Ulica kneza Mislava 2
10000 Zagreb
tel.: + 385 99 3390 058
el.pošta: dino.gliha@mgg-law.eu

Odvjetnik HADŽIJA Tomislav, dipl. iur.

u suradnji sa DENNEMEYER & ASSOCIATES
BCI – Business Center International – 1. kat
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 208
faks: (01) 38 36 208
el.pošta: thadzija@dennemeyer-law.com

HRASTE & PARTNERI Odvjetničko društvo d.o.o.

Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060
faks: (01) 49 21 195
el.pošta: info@hraste-partneri.hr

Jelčić Intellectual Property d.o.o.

Višnje Stahuljak 5
10000 Zagreb

el.pošta:  luka@jelcic.hr

KOMPARI Katarina, dipl. iur.

Duga ulica 21
48000 Koprivnica

KORPER I PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o.

Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el.pošta: korper-partneri@korper-partneri.com

Odvjetnica LAŠKARIN Anamari, dipl. iur.

Kvaternikova 62
p.p.108
51000 Rijeka
tel.: (098) 626 9990
faks: (051) 215 030
el.pošta: laskarin@laskarinlaw.hr

MARKOVIĆ Leila

Ulica Račkoga 10
10000 Zagreb
tel.: +385 98 707 830
el.pošta: markovic.leila.hr@gmail.com

dr. sc. MARŠIĆ Nataša, dipl. ing.

I. Vranovinski ogranak 2
10000 Zagreb
tel.: 098 277 423
el.pošta: nmarsic006@gmail.com

Odvjetnički ured Matijević

MATIJEVIĆ Andrej
Kurelčeva 4
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 855
faks: (01) 48 28 866
el.pošta: office@amatlaw.com

MODRUŠAN & FILIPČIĆ IP d.o.o.

Radićeva 74
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 52 444
faks: (01) 48 52 443
el.pošta: office@modrusan-lex.com

Odvjetnica MRDEŽA Željka, dipl. iur.

Tizianova 39
51000 Rijeka
tel.: (051) 55 15 35, (098) 431 133
faks: (051) 55 15 35
el.pošta: zeljkamrdeza@gmail.com

PATENT PROJEKT d.o.o.

Gorčica 10, Šenkovec
40000 Čakovec
tel.: (040) 499 401, (095) 865 3940
faks: (040) 499 440
el.pošta: ured@patent-projekt.hr
Internet: www.patent-projekt.hr

PETOŠEVIĆ d.o.o.

Ulica Josipa Račića 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 45 72 972, 45 72 973
faks: (01) 46 21 086
el.pošta: croatia@petosevic.com
Internet: www.petosevic.com

PRODUCTA d.o.o.

Zinke Kunc 3a
10000 Zagreb
tel.: (01) 60 44 547, 60 44 037
tel./faks: (01) 60 44 548,  60 44 037
el.pošta: producta@producta.hr
Internet: www.producta.hr

Mr. sc. dr. PUČAJ Krešimir

Pičmanova 4
10000 Zagreb
tel.: (01) 66 00 396

Savez inovatora Primorsko-goranske županije

Verdieva 11/II
51000 Rijeka
tel./ fax:  (051) 312 321
el.pošta: inova@inova.hr

STANČIĆ PETROVIĆ Anamarija, mag. iur.

Amazonenlaan 15
1800 Vilvoorde
Kraljevina Belgija
tel.: +32 2 325 36 38, +385 91 3003 204
el.pošta: stancicpetrovicanamarija783@gmail.com

SVJETSKA UDRUGA INTELEKTUALNIH VLASNIKA - SUIV

Ulica kneza Branimira 47
10000 Zagreb
tel.: +442033987920
el.pošta: info@worldassociationofintellectualowners.com

SUČIĆ Tatjana, dipl. ing.

Callidea d.o.o.
Pustoselina 7a
10000 Zagreb
tel.: (091) 45 80 218
el.pošta: tatjana.sucic@callidea.hr; info@callidea.hr

Odvjetnica ŠOKEC Valentina

Ulica kneza Mutimira 1
10000 Zagreb
tel.: 091 737 0006
el.pošta: valentina.sokec@mgg-law.eu

ŠOLJAN Marija, dipl. ing.

Palimpsest d.o.o.
Ulica Ksenije Kantoci 1
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 02 240, 66 37 554
faks: (01) 61 02 250
el.pošta: marija.soljan@xnet.hr

ŠOŠIĆ Ivona, dipl. ing.

Xellia d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
10000 Zagreb
tel.: (01) 62 78 561
faks: (01) 62 78 569
el.pošta: ivona.sosic@xellia.com

Odvjetnik ŠTEFANEK Štefan, dipl. iur.

Ilica 191D
10000 Zagreb
tel.: (01) 22 22 724
faks: (01) 22 22 725
el.pošta: info@stefanek.hr

TERA TEHNOPOLIS d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
tel./faks: (031) 25 10 00, 005
el.pošta: ured@tera.hr

TOMŠIĆ ŠKODA Slavica

BCI – Business Center International – 1. kat
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
mob.: (091) 527-0668
faks: (01) 38 36 208
el.pošta: stomsic@dennemeyer-law.com

Odvjetničko društvo VUKINA & PARTNERI d.o.o.

Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 74 970
faks: (01) 48 74 971
el.pošta: info@vukina.hr

VUKMIR i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.

Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el.pošta: ip@vukmir.net , vukmir@vukmir.net

ZMP IP d.o.o.

Baruna Trenka 7
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 54 510, 45 77 536, 45 77 535
faks: (01) 48 54 510
el.pošta: admin@zm-p.com

Zastupnici za žigove

ALKALOID LGL d.o.o.

Ulica grada Vukovara 226f

10000 Zagreb
tel.: (01) 5531 681

el.pošta: trademarks@alkaloidlgl.hr

ARALICA Lucija

Novačka ulica 335
10 020 Zagreb
tel.: 095 9812 082
el.pošta: laralica@dennemeyer-law.com

Odvjetnica ARAPINAC RADIČEVIĆ Martina

Savski gaj IX. 2a
10 020 Zagreb
tel.: 095 8000 216
el.pošta: martina@odvjetnica-arapinac-radicevic.com

Dr. sc. BIHAR Željko, dipl. ing.

ADMOVEO d.o.o.
Gračanska cesta 111
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 97 584
faks: (01) 61 97 208
el.pošta: mail@admoveo.hr
Internet: www.admoveo.hr

BIJELIĆ Aleksandar, dipl. iur.

Zlatarska 7
10000 Zagreb

BOŠKOVIĆ Davor

Zinke Kunc 3a
10000 Zagreb
tel.: (01) 60 44 547
faks: (01) 60 44 548
el.pošta: davor.boskovic@producta.hr

CPZ - CENTAR ZA PATENTE d.o.o.

Kutinska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 23 30 510, 23 12 213
el.pošta: info@cpz.hr
Internet: www.cpz.hr

Odvjetnik CMREČKI Davorin, mr.sc.

Petrinjska 45
10000 Zagreb
tel.: (01) 56 35 507, 56 35 508, (099) 56 30 777
faks: (01) 48 11 935
el.pošta: davorin.cmrecki@odvjetnik-cmrecki.hr, ured@odvjetnik-cmrecki.hr

Odvjetnik ČOBANIĆ Bojan

Sveti Duh 43
10000 Zagreb
tel.: (099) 70 42 415
el.pošta: bojan@cobanic.com

Odvjetnica DLAČIĆ Albina

Kneza Mislava 10
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 582
faks: (01) 48 28 579
el.pošta: info@dlacic.hr; albina.dlacic@dlacic.hr

DRAGUN Tihomir, dipl. ing.

Milivoja Matošeca 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 58 807
faks: (01) 22 23 640
el.pošta: tihomir@vivalang.hr; info@vivalang.hr

ERVAĆANIN Ivana

ZMP IP d.o.o.
Baruna Trenka 7
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 54 510, 45 77 536
faks: (01) 45 77 535
el.pošta: croatia@zm-p.com

FORINPRO d.o.o.

Davorina Bazjanca 5
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 821, 845, 860
tel/faks: (01) 38 36 824, 899
el.pošta: forinpro@forinpro.hr

Odvjetnica FURČIĆ Tomislava, dipl. iur.

Branka Blečića 2
51000 Rijeka
tel.: (051) 671 772, (091) 2047 302
el.pošta: tomislavafurcic@gmail.com

GAJSKI, GRLIĆ, PRKA I PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o.

Ribnjak 12-14
10000 Zagreb
tel.: (01) 24 69 000, (091) 2322 255
faks: (01) 24 69 010
el.pošta: martina.gajski@ggp.hr

Prof. dr. sc. GLIHA Igor, dipl. iur.

Križanićeva 15
10000 Zagreb
tel.: 099 501 5725
el.pošta: igliha@pravo.hr

Odvjetnik GRDINIĆ Neven

Golubić i partneri odvjetničko društvo j.t.d.
Amruševa 13
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 11 351
faks: (01) 48 11 352
el.pošta: neven.grdinic@golubic.net

Odvjetnica GRUBIŠIĆ Gorana

Radnička cesta 52
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 72 545
faks: (01) 48 19 152
el.pošta: gorana.grubisic@lawoffice-gll.hr
Internet: www.gll.hr

Odvjetnica GUSTIN Ivana

Ede Murtića 8
10000 Zagreb
tel.: (01) 88 85 755, (099) 44 44 336
faks: (01) 88 85 755
el.pošta: ivana.gustin@gustin-law.com

Odvjetnik HADŽIJA Tomislav, dipl. iur.

u suradnji sa DENNEMEYER & ASSOCIATES
BCI – Business Center International – 1. kat
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 208
faks: (01) 38 36 208
el.pošta: thadzija@dennemeyer-law.com

HRASTE & PARTNERI Odvjetničko društvo d.o.o.

Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060
faks: (01) 49 21 195
el.pošta: info@hraste-partneri.hr

HRVATSKA AUTORSKA AGENCIJA - CIV d.o.o.

Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 40 047
faks: (01) 48 11 055
el.pošta: info@haa.hr

Jelčić Intellectual Property d.o.o.

Višnje Stahuljak 5
10000 Zagreb

el.pošta:  luka@jelcic.hr

Odvjetničko društvo JURIN & VOGRINC j.t.d.

Palmotićeva 35
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 71 511
faks: (01) 49 23 406

Odvjetnica JURIN PUHALO Ivana

Palmotićeva 35
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 71 511
faks: (01) 49 23 406

KELAVA Tajana

Ulica Ignaca Puđaka 7A
10360 Sesvete
tel.: (099) 79 72 476
el.pošta: tkelava@dennemeyer-law.com

Odvjetnica KLARIĆ Jana

c/o Odvjetničko društvo Hadžija i suradnici d.o.o.
BCI – Business Center International – 1. kat, Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel.:  (01) 38 36 208 ; (091) 89 48 952
el.pošta: jklaric@dennemeyer-law.com

Odvjetnica KOLAR Nina

c/o Odvjetničko društvo Hadžija i suradnici d.o.o.
BCI – Business Center International – 1. kat, Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 208 , (099) 22 52 703
el.pošta: nkolar@dennemeyer-law.com

KOMPARI Katarina, dipl. iur.

Duga ulica 21
48000 Koprivnica

Mr. sc. KOPČIĆ Nikola

Davorina Bazjanca 5
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 860, 38 36 845, 38 36 821
faks: (01) 38 36 824
el.pošta: forinpro@forinpro.hr

KORPER I PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o.

Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el.pošta: korper-partneri@korper-partneri.com

Odvjetnica KORPER ŽEMVA Dina

Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el.pošta: korper-partneri@korper-partneri.com

KROLO Željka

Nova ves 71
10000 Zagreb
tel.: (095) 19 95 931
el.pošta: zeljka.krolo@gmail.com

Odvjetnica KUŠTRAK MANAGIĆ Iva

Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el.pošta: iva.kustrak@korper-partneri.com

Odvjetnica LABAVIĆ Natalija

Jelenovac 38 E
10000 Zagreb
tel.: (091) 5168-386
el.pošta: natalija@labavic.com

Odvjetnica LAŠKARIN Anamari, dipl. iur.

Kvaternikova 62
p.p.108
51000 Rijeka
tel.: (098) 626 9990
faks: (051) 215 030
el.pošta: laskarin@laskarinlaw.hr

Odvjetnica LJUBIČIĆ Lara

Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060, (091) 414 0002
faks: (01) 49 21 195
el.pošta: lara.ljubicic@hraste-partneri.hr

Odvjetnica MALDINI Martina

Jurišićeva 1A
10000 Zagreb
tel.: (01) 46 93 040, (091) 60 55 140
faks: (01) 46 93 041
el.pošta: martina.maldini@cjb.hr

Odvjetnica MANOVELO Ivana

19. Udarne divizije 15
51000 Rijeka
tel.: 0916177148
el.pošta: manovelo@manovelo-law.hr

Odvjetnica MARIČIĆ Radica

Ante Starčevića 5
51000 Rijeka
tel.: (091) 89 85 622
el.pošta: maricic@odvjetnik-zagorac.hr

Odvjetnica MARKOVIĆ Leila

Ulica Račkoga 10
10000 Zagreb
tel.: 098707830
el.pošta: markovic.leila.hr@gmail.com

Odvjetnica MARKOVINOVIĆ ŽUNKO Ivana

Ilica 191D
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 80 235 ; (091) 36 36 219

fax.: (01) 48 45 321
el.pošta: ivana@imz-office.com

dr.sc. MARŠIĆ Nataša dipl. ing.

I. Vranovinski ogranak 2
10000 Zagreb
tel.: 098 277 423
el.pošta: nmarsic006@gmail.com

Odvjetnički ured Matijević

MATIJEVIĆ Andrej
Kurelčeva 4
10000 Zagreb
tel./faks: (01) 48 28 855, 866
el.pošta: office@amatlaw.com

MODRUŠAN & FILIPČIĆ IP d.o.o.

Radićeva 74
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 52 444
faks: (01) 48 52 443
el.pošta: office@modrusan-lex.com

Odvjetnik MOKOS Jan, mag. iur.

KORPER I PARTNERI odvjetničko društvo
Prilaz Gjure Deželića 16
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 46 261
faks: (01) 48 46 270
el.pošta: jan.mokos@korper-partneri.com

Odvjetnica MRDEŽA Željka, dipl. iur.

Tizianova 39
51000 Rijeka
tel.: (051) 55 15 35, (098) 431 133
faks: (051) 55 15 35
el.pošta: zeljkamrdeza@gmail.com

MSA IP d.o.o.

Radnička cesta 41 

10000 Zagreb
tel.: +385 1 2230 600
el.pošta: croatia@msa-iplaw.com

NIKŠIĆ Ana

Pile III. 29
10000 Zagreb
tel.: (091) 57 52 468
el.pošta: aniksic@dennemeyer-law.com

Odvjetnica NÜRNBERGER Paula

Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
tel.: (01) 38 36 208, (98) 19 16 691
faks: (01) 62 15 763
el. pošta: paula.mozara@gmail.com

Odvjetnik PARISOT Lionel Sebastien

c/o Odvjetničko društvo Hadžija i suradnici d.o.o.
BCI – Business Center International – 1. kat, Miramarska cesta 24
10000 Zagreb
Hrvatska
tel: +385 1 3836 208, +385 95 8950 954
fax; +385 1 6215 763
el.pošta: lparisot@dennemeyer-law.com
Internet: www.dennemeyer-law.com

PATENT PROJEKT d.o.o.

Gorčica 10, Šenkovec
40000 Čakovec
tel.: (040) 499 401, (095) 865 3940
faks: (040) 499 440
el.pošta: ured@patent-projekt.hr
Internet: www.patent-projekt.hr

PEJAK Jelena

Ivana Šveara 7
10000 Zagreb
tel.: + 385 95 5478 587
el.pošta: jpejak@dennemeyer-law.com

PEJČINOVIĆ Tomislav, dipl. oec.

Kutinska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 23 12 213
faks: (01) 23 30 510
el.pošta: info@cpz.hr

Odvjetnik PETKOVIĆ Sreten

Klovićeva 10
10000 Zagreb
tel.: (01) 88 95 618
el.pošta: info@ou-petkovic.hr

PETOŠEVIĆ d.o.o.

Ulica Josipa Račića 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 45 72 972, 45 72 973
faks: (01) 46 21 086
el.pošta: croatia@petosevic.com
Internet: www.petosevic.com

PETRIČEVIĆ Diana

Ludbreška 1
48000 Koprivnica
tel.: (091) 580 2500
el.pošta: diana.petricevic@yahoo.com

PRODUCTA d.o.o.

Zinke Kunc 3a
10000 Zagreb
tel.: (01) 60 44 547, 60 44 037
tel./faks: (01) 60 44 548,  60 44 037
el.pošta: producta@producta.hr
Internet: www.producta.hr

PROJEKT 92 d.o.o.

Ulica Ljudevita Posavskog 37
10000 Zagreb
tel.: 0989829747
el.pošta: projekt92.hr@gmail.com

RANOGAJEC Alana, dipl. iur.

Zajčeva 44
10000 Zagreb
tel.: (01) 24 31 512, (091) 53 20 908
faks: (01) 45 00 875
el.pošta: alana_ranogajec@yahoo.com

Odvjetnik RAŠICA Marko, dr.sc.

Atlant centar

Dr. Ante Starčevića 24
20000 Dubrovnik
tel.: (098) 45 52 20
el.pošta: marko@rasica.eu

Korespondencijska adresa:
Odvjetničko društvo RAŠICA & PARTNERI j.t.d.
Đorđićeva 21
10000 Zagreb
tel./faks: (01) 88 91 027
el.pošta: info@rasica.eu

Savez inovatora Primorsko-goranske županije

Verdieva 11/II
51000 Rijeka
tel./ fax:  (051) 312 321
el.pošta: inova@inova.hr

SLUNJSKI Dina

Crnojezerska 20
10000 Zagreb
tel.:  (098) 9402 777
el.pošta: dina.slunjski@gmail.com

STANČIĆ PETROVIĆ Anamarija, mag. iur.

Amazonenlaan 15
1800 Vilvoorde
Kraljevina Belgija
tel.: +32 2 325 36 38, +385 91 3003 204
el.pošta: stancicpetrovicanamarija783@gmail.com

SUČIĆ Tatjana, dipl. ing.

Callidea d.o.o.
Pustoselina 7a
10000 Zagreb
tel.: (091) 45 80 218
el.pošta: tatjana.sucic@callidea.hr; info@callidea.hr

SVJETSKA UDRUGA INTELEKTUALNIH VLASNIKA - SUIV

Ulica kneza Branimira 47
10000 Zagreb
tel.: +442033987920
el.pošta: info@worldassociationofintellectualowners.com

Odvjetnica ŠOKEC Valentina

Ulica kneza Mutimira 1
10000 Zagreb
tel.: 091 737 0006
el.pošta: valentina.sokec@mgg-law.eu

ŠOLJAN Marija, dipl. ing.

Ulica Ksenije Kantoci 1
10000 Zagreb
tel.: (01) 61 02 240, 66 37 554
faks: (01) 61 02 250
el.pošta: marija.soljan@xnet.hr

ŠOŠIĆ Ivona, dipl. ing.

Xellia d.o.o.
Slavonska avenija 24/6
10000 Zagreb
tel.: (01) 62 78 561
faks: (01) 62 78 569
el.pošta: ivona.sosic@xellia.com

Odvjetnik ŠTEFANEK Štefan, dipl. iur.

Ilica 191D
10000 Zagreb
tel.: (01) 22 22 724
faks: (01) 22 22 725
el.pošta: info@stefanek.hr

Prof. dr. sc. ŠTEFANIĆ Ivan

Psunjska 16
31000 Osijek
tel.: (031) 303 808
el.pošta: stefanic.ctm@gmail.com

TEHNOLOŠKI CENTAR d.o.o.

Silvia Hunjadi, dipl. oec.
Trg V.Bubnja 4
51000 Rijeka
tel.: (051) 40 67 11
faks: (051) 40 67 00
el.pošta: silvia.hunjadi.korosec@gmail.com

TERA TEHNOPOLIS d.o.o.

Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
tel./faks: (031) 25 10 00, 005
el.pošta: ured@tera.hr

TOPIĆ Ana

Kordunska 2
10000 Zagreb
tel.: (01) 77 91 455
faks: (01) 77 91 478
el.pošta: atopic@topicip.com

TOPOLOVEC Tea

Ulica 22. rujna 1991. br. 4
42000 Varaždin
tel.: 091/1222 403 
el.pošta: tea.topolovec.ov@gmail.com

Odvjetnik VAZDAR Marko

Babonićeva 72
10000 Zagreb
tel.: (099) 46 11 458
el.pošta: marko.vazdar@vazdar-legal.hr

Odvjetnica VITEZICA Suzi

Ribnjak 40
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 28 060
faks: (01) 49 21 195
el.pošta: suzi.vitezica@hraste-partneri.hr

Odvjetnica VIŽINTIN Valentina

Jadranski trg 4/II
51000 Rijeka
tel.: (051) 34 56 80, (099) 25 95 000
faks: (051) 21 45 58
el.pošta: valentina.vizintin@poldan-lawfirm.hr

Odvjetnik VUČKOVIĆ Vladimir

Amruševa 10
10000 Zagreb
tel.: (01) 24 31 071, (091) 59 50 106
faks: (01) 24 31 075
el.pošta: odvjetnik.vuckovic@gmail.com

Odvjetničko društvo VUKINA & PARTNERI d.o.o.

Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 74 970
faks: (01) 48 74 971
el.pošta: info@vukina.hr

Odvjetnica VUKINA Sanja

Prilaz Gjure Deželića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 74 970
faks: (01) 48 74 971
el.pošta: info@vukina.hr

VUKMIR i suradnici odvjetničko društvo d.o.o.

Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el.pošta: ip@vukmir.net , vukmir@vukmir.net

Odvjetnik VUKMIR Mladen

Gramača 2L
10000 Zagreb
tel.: (01) 37 60 511
faks: (01) 37 60 555
el.pošta: vukmir@vukmir.net

ZAILAC GULIĆ Milica

Nemetova 5
10000 Zagreb
tel.: (099) 47 17 407
el.pošta: milica.zailac@gmail.com

ZEKOVIĆ Goran, mag. iur.

Expendo d.o.o.
Stjepana Ljubića Vojvode 16
10000 Zagreb
tel.: (098) 13 74 466
el.pošta: info@expendo.hr
Internet: www.expendo.hr

ZMP IP d.o.o.

Baruna Trenka 7
10000 Zagreb
tel.: (01) 48 54 510, 45 77 536, 45 77 535
faks: (01) 48 54 510
el.pošta: admin@zm-p.com