Članarina

– Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Članarina predstavlja glavni izvor prihoda za rad Komore, stoga je nužno da svi članovi redovito podmiruju svoje obveze. Skupština je na svojoj osnivačkoj sjednici 2009. godine donijela Odluku od visini članarine u iznosu od 1.200,00 Kn (tisuću-dvjesto kuna) godišnje (100,00 Kn mjesečno), a kao primjerenom iznosu obzirom na potrebe i rad Komore. Na sjednici 2012-te godine, Skupština je usvojila Odluku kojom je odobren popust u visini od 50% (pedeset posto) na navedeni iznos članarine, ukoliko je ovlašteni zastupnik upisan samo u jednom registru, a što znači da ovlašteni zastupnik koji je upisan ili samo u Registru patentnih zastupnika ili pak samo u Registru zastupnika za žigove, plaća članarinu u iznosu od 600,00 Kn (šesto kuna) godišnje.

Članarina se plaća najkasnije do 30. (tridesetog) lipnja, u tekućoj godini za tu godinu.

Članarina se plaća na redovan račun poslovanja Komore, IBAN br. HR49 2340009 1110429351; Model: HR67; uz poziv na broj koji se upisuje kao: OIB uplatitelja (11 znamenki)-YYYY (godina za koju se plaća članarina)-mmYY (a gdje mm označava mjesec u kojem se članarina plaća u dvoznamenkastom formatu (01, 02 i tako redom do 12), a YY označava zadnje dvije znamenke godine u kojoj se članarina plaća. Npr. ako se u svibnju 2022. plaćanja godišnja članarina za 2022-gu godinu, poziv na broj glasi:

OIB uplatitelja (11 znamenki)-2022-0522

Kod upisa ”svrhe uplate”, obavezno naznačiti za koju godinu se plaća članarina; primjerice: ”članarina za 2022”.