Propisi i mišljenja

– Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Za više o propisima iz područja prava intelektualnog vlasništva vidi https://www.dziv.hr/hr/zakonodavstvo/nacionalno-zakonodavstvo/, a što uključuje u Plan zakonodavnih aktivnosti vezano uz propise iz ovog područja.

 

Opći akti Komore

Statut Komore koji je izmijenjen na skupštini 27.01.2020.  (izmjena) i na skupštini 12.11.2021. godine (izmjena)

Kodeks zastupničke etike

Navedeni akti objavljuju se u Narodnim novinama sukladno čl. 19. Zakona o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva, dok se ostali akti donose u skladu sa Statutom i objavljuju na web stranici Komore.

 

Arhiva