Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Komora je osnovana s ciljem okupljanja svih registriranih zastupnika za patente i zastupnika za žigove pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

Patentni zastupnici ikona

O NAMA

Komora

Imenik zastupnika

IMENIK

Zastupnici

Propisi i mišljenja

Postupci

Propisi i mišljenja

O nama

Komora je strukovna krovna organizacija svih ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva.

Zastupnici

Ovlašteni zastupnici su osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni studij i koje su pred Zavodom položile stručni ispit.

Propisi i mišljenja

Lista propisa i mišljenja Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove. Zakoni, statuti, opći propisi, …

O NAMA

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Ovlašteni zastupnici

Ovlašteni zastupnici

Komora broji 38 patentna zastupnika i 84 zastupnika za žigove, od kojih su neki istovremeno upisani i kao patentni zastupnici i kao zastupnici za žigove.

Tijela komore

Tijela komore

Redoviti članovi Komore imaju isključivo pravo glasovanja na Skupštini Komore, te imaju pravo birati i biti birani u sva tijela/odbore Komore, uključujući i tijela upravljanja, te imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu bilo kojeg tijela/odbora Komore.

sjedište Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove