Kontakt

Ljubazno Vas molimo da koristite obrazac kako bi nam uputili pitanje ili namo pošaljite email.

b

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

OIB: 50505409805

upisana u Registar neprofitnih organizacija pod MB: 02633809

IBAN: HR49 2340009 1110429351

Adresa

Savska cesta 41, 10000 Zagreb, Hrvatska