Donesena Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

12 | 11 | 2021

Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo objavljena je 5. studenog 2021.g. u „Narodnim novinama“ broj 119/2021, a stupa na snagu 13. studenog 2021.g. 

Uredba je donesena sukladno Zakonu o naknadama u području intelektualnog vlasništva („Narodne novine“, broj 66/21.) i njome se zamjenjuje i stavlja van snage Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo („Narodne novine“, br. 109/11., 96/13. i 89/20.).

Novom Uredbom ne mijenja se visina i vrsta naknada propisana dosadašnjom Uredbom o naknadama, već se formalno usklađuje s novim zakonskim propisom temeljem kojega se donosi s obzirom na ukidanje obveze plaćanja upravnih pristojbi.

U odnosu na važeću Uredbu o naknadama, sadržajne razlike u novoj Uredbi odnose se na ažuriranje društvenih kategorija za koje se utvrđuju posebni umanjeni iznosi naknada, prvenstveno s obzirom na nestanak određenih društvenih kategorija od donošenja ranijeg propisa, te radi jednostavnije primjene propisa. Otklonjeni su propusti u području autorskog prava i srodnih prava gdje se propisuju naknade u visini koja odgovara visini ukinutih upravnih pristojbi za postupke ispitivanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava ili srodnih prava, te se propisuju naknade za pružanja stručnih usluga u području industrijskog dizajna.